Turíčny jarmok

Tradičný jarmok v Slovenskej Ľupči